Ảnh CK2 Điện Biên


Gửi các anh chị học viên CK2 Điện Biên những khoảnh khắc học tập nỗ lực, vui vẻ và đoàn kết. Chúc các anh chị thành công hơn nữa trong công việc và trong cuộc sống… Hẹn gặp lại…

Thân ái,

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: