Thông báo học, thi lại năm học 2017 – 2018


BỘ MÔN TOÁN TIN THÔNG BÁO

(V/v Kế hoạch học lại các học phần/môn học năm học 2017 – 2018)

 

Bộ môn Toán – Tin thông báo Kế hoạch học lại học phần Tin học Đại cương và học phần Tin học Ứng dụng cho tất cả các lớp:

  1. Thời gian đăng ký học, duyệt thi lại, duyệt thi cải thiện: Từ ngày 28/06/2018 đến 05/07/2018

Hoặc sinh viên liên hệ với Th.S Vũ Thị Lê (Điện Thoại: 0904 966 263 )

  1. Điều kiện đăng ký học lại:

– Học lại: Sinh viên còn nợ học phần/môn học trong chương trình đào tạo.

– Học bù: Áp dụng đối với những Sinh viên chưa được duyệt thi lần 1.

  1. T chc m lp hc li:

Lịch học bắt đầu từ 8h ngày 10/07/2018 tại Phòng học thực hành tin học (Tầng 3 – Nhà 4 tầng).

  1. Lịch thi lại (gồm học phần Tin học Đại cương và Tin học Ứng dụng): 7h00, thứ 7, ngày 14/07/2018
Advertisements