Thông báo kích hoạt tài khoản thư viện điện tử


Thư viện đã tạo tài khoản đăng nhập thư viện điện tử cho sinh viên đa khoa các lớp K47.

Các em vào gmail của mình để kích hoạt và tải tài liệu miễn phí nhé.

Thân,

Advertisements