Thông báo kích hoạt tài khoản thư viện điện tử


Thư viện đã tạo tài khoản đăng nhập thư viện điện tử cho sinh viên đa khoa các lớp K47.

Các em vào gmail của mình để kích hoạt và tải tài liệu miễn phí nhé.

Thân,

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: