Cao Hoc

 1. Nội dung môn học:
  • Epidata :Link download Epidata: Link
  • SPSS 20 (Pass giải nén là: forum.kienthuchay.org): Link
  • Link mới tải SPSS 20: Link
  • Endnote X7: Link tải Link và file crack Link (Có thể xem hướng dẫn cài đặt tại đây: Link)
  • Office 2010 (Word + PowerPoint) Link tải phần mềm: Link
 2. File Dữ liệu
 3. Thực hành Endnote
  • File thực hành Link
  • Style mẫu: Link (học viên copy về máy tính theo đường dẫn C:\Program Files (x86)\EndNote X7\Styles)

 

 

Advertisements
%d bloggers like this: