Cao Hoc

Link tải phần mềm SPSS 20 (Vào mục Phần mềm cài đặt):

http://phantichdulieu.info/trangchu/?page_id=5465

Link tải File dữ liệu:

File Hồ sơ bệnh án

File Sản phụ HIV

BTH4( BTH của Nam)

%d bloggers like this: